KENNEMERVIS GROEP KENNEMERVIS GROEP KENNEMERVIS GROEP KENNEMERVIS GROEP KENNEMERVIS GROEP KENNEMERVIS GROEP KENNEMERVIS GROEP KENNEMERVIS GROEP
GROEP KENNEMERVIS GROEP KENNEMERVIS GROEP KENNEMERVIS GROEP KENNEMERVIS GROEP KENNEMERVIS GROEP KENNEMERVIS GROEP KENNEMERVIS

Een volgende stap naar een duurzame organisatie.

Als voedselproducent voelt de Kennemervis Groep de verantwoordelijkheid om niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst aan deze toenemende voedselvraag tegemoet te komen. Alleen door onze hoge kwaliteit te verbinden aan verantwoorde productie met minimale impact op mens, natuur en dier kunnen zij aan deze verwachting voldoen.

 

Sinds 2015 is duurzame kwaliteit een belangrijk onderdeel van het strategiehuis van de Kennemervis Groep, maar er is behoefte aan een volgende stap. Jurre Zwinkels vervult namens The Cycle een rol als interim coördinator duurzaamheid & communicatie.

Strategisch advies

Vanaf mei 2020 ondersteunt en coördineert Jurre het Samen Duurzaam Team van de Kennemervis Groep; een team van tien duurzaamheidsambassadeurs uit de vier zusterbedrijven Mayonna, FishPartners, Bobeldijk Food Group en Werner Larsson. Hij fungeert als aanspreekpunt op het gebied van duurzaamheid en communicatie voor de vier bedrijven, werkt aan de totstandkoming van het eerste duurzaamheidsverslag en organiseert diverse inspiratiebijeenkomsten om aan draagvlak in de organisatie te bouwen.

Samen sterker, slimmer, beter én duurzamer.

  • Interim functie als coördinator duurzaamheid & communicatie (start: mei 2021)